تصویر محصول قیمت تعداد جمع حذف

کد تخفیف

کد تخفیف خود را در صورت وجود وارد نمایید

تکمیل سفارش بازدید و پرداخت هزینه حمل و نقل : مشتری عزیز شما با انتخاب این دکمه فقط هزینه حمل و نقل را میپردازید و هزینه فرش مورد نظر را پس از بازدید در منزل و انجام معامله پرداخت خواهید کرد ، همچنین مالیات به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

تکمیل سفارش و پرداخت هزینه کل فاکتور : مشتری عزیز شما با انتخاب این دکمه هزینه کل فاکتور (فقط هزینه فرش ها) را پرداخت میکنید و حمل و نقل به صورت رایگان صورت میگیرد،همچنین به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه میگردد.

مجموع سبد

مجموع فاکتور :

0 تومان

هزینه حمل و نقل پایه(یک فرش) :

None تومان

هزینه اضافه حمل و نقل به ازای هر فرش بیشتر :

None تومان

مجموع هزینه حمل ونقل :

0 تومان